OGŁOSZENIA

  • 10-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2020 z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie wakacji 2020 z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno - kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia".