OGŁOSZENIA

  • 06-07-2020

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
Termin składania ofert: do 21.07.2020r.
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją