OGŁOSZENIA

  • 13-07-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary"

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
 
ogłasza
 
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
 
p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
 
 
Termin składania ofert: do 28 lipca 2020r.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją