OGŁOSZENIA

  • 14-12-2020

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn. : 1. Zadanie nr 1 -Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. 2. Zadanie nr 2 -Przeprowadzenie programów profilaktyczno – kulturalnych, warsztatów, prelekcji dla dzieci i rodziców zamieszkujących w Domu Samotnej Matki mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. 3. Zadanie nr 3 - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją