OGŁOSZENIA

  • 17-12-2020

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją