OGŁOSZENIA

  • 08-07-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
Termin składania ofert: do 26 lipca 2021 r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją