AZBEST

  • 06-11-2017

„Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim”

            W ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała na podstawie umowy Nr 2017/OZ-po-az/090/D z dnia 26 października 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim”. Kwota dotacji wyniosła 27.711,40 zł i stanowi 100%  kwalifikowanych kosztów, z czego:
•             50%  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz
•             50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
W ramach realizowanego zadania z terenu Gminy Żary o statusie miejskim usunięto łącznie 53,190 Mg wyrobów zawierających azbest.
W kolejnych latach planuję się dalsze unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją