INFORMACJE

  • 22-04-2020

Zdalna szkoła

Sprzęt  do realizacji procesu zdalnego kształcenia
 
Złożony prze Gminę Żary o statusie miejskim wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został pozytywnie rozpatrzony. Program ten umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji procesu zdalnego kształcenia.
Zgodnie z wnioskiem przyznano kwotę 99.999,00 zł. Zakupiono 6 tabletów i 43 laptopy, które użyczono 6 szkołom podstawowym (wszystkie szkoły publiczne). Sprzęt ten na czas zamknięcia placówek oświatowych został wypożyczony dzieciom i nauczycielom, aby umożliwić im zdalną naukę i pracę.
16 kwietnia przekazywano sprzęt żarskim szkołom podstawowym.
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją