INFORMACJE

  • 28-08-2020

Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Szanowny Kliencie
informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.
 
Wnioski o stypendium szkolne znajdziecie Państwo do pobrania w pliku zamieszczonym pod niniejszym komunikatem.
Wnioski można pobrać również w Biurze Obsługi Mieszkańca - wejście „B” Ratusza.
 
Kompletny wniosek wraz z załącznikami dokumentującymi dochód rodziny należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2020 r. (dla uczniów szkół) oraz w terminie do 15 października 2020 r.  (dla słuchaczy kolegiów) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 210 (II piętro).
 
Telefon do kontaktu:
68 470 83 25 – stypendium szkolne

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki