Program wymiany pieców

  • 04-01-2021

PODSUMOWANIE IV EDYCJI PROGRAMU WYMIANY PIECÓW

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary w 2020 roku prowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach naboru wpłynęło 98 wniosków, z czego po weryfikacji podpisano 81 umów z Beneficjentami na łączną kwotę 681 496,00 zł. Po zrealizowaniu zadania 72 mieszkańcom Żar udzielono dotacji, angażując przy tym środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 434 171,00 zł, co pozwoliło zlikwidować ok. 80 palenisk z terenu miasta Żary. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełożyło się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla.
Wymiana pieca lub kotła węglowego, to czystsze powietrze w Naszym mieście i w efekcie lepsze zdrowie jego mieszkańców.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją