Współpraca z NGO

  • 02-12-2021

Roczny program współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją