Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

 • 07-08-2020

Główne cele w budowaniu nowej ścieżki rozwoju Żar

Po konsultacji z mieszkańcami i Radą Rozwoju zdefiniowaliśmy główne cele w budowaniu nowej ścieżki rozwoju Naszego miasta.
Poniżej przedstawiamy Państwu efekty naszej wspólnej pracy:
  1. Wspierajmy aktywność i kreatywność społeczną mieszkańców.
 • Budujmy poczucie tożsamości lokalnej.
 • Młodzi mają głos.
 • Przyjazna przestrzeń informacyjna.
 • Dostosowanie polityki społecznej do zmian demograficznych.
 • Nowa polityka mieszkaniowa.
  2. Zmieńmy  Żary w zielono-niebieskie miasto.
 • Grajmy razem w zielone miasto. 
 • Zadbajmy razem o czyste powietrze.
 • Niebieska infrastruktura - przygotujmy razem miasto do zmian klimatu.
  3. Nowe impulsy dla  rozwoju gospodarki i bezpieczeństwo biznesu.
Zrównoważony rozwój gospodarczy opierający się o dwa filary – duże firmy i dynamiczny sektor MŚP.
 • Kreowanie przyjaznych warunków dla biznesu
 • Wsparcie rozwoju MŚP.
  4. Skoordynowana i oparta o zidentyfikowane potrzeby polityka przestrzenna.
 • Przyjazna przestrzeń publiczna, planowanie przestrzenne dostosowane do potrzeb mieszkańców.
 • Przestrzeń dla gospodarki.
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni dla rozwoju mieszkalnictwa.
  5. Żary liderem Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻŻOF).
 • Integracja systemu komunikacji miejskiej.
 • Budowa wspólnego systemu ścieżek rowerowych.
 • Wspólna promocja gospodarcza.
 • Tworzenie oferty turystycznej w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze ŻŻOF.
 • Wykorzystanie  potencjału ŻŻOF dla rozwoju energetyki odnawialnej i zasilania miast.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją