Aktualności

  • 03-02-2021

Żarskie wsparcie branży gastronomicznej

Miasto Żary w najbliższym czasie szykuje kolejną pomoc dla przedsiębiorców, tym razem dla restauratorów, którzy są obecnie w bardzo trudnej sytuacji.
Dnia 26 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy, pozwalające na wprowadzenie uchwały zwalniającej  przedsiębiorców z opłaty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Dlatego przygotowaliśmy projekt takiej uchwały, która zostanie podjęta na najbliższej sesji rady.
Żarscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych będą zwolnieni z opłaty II i III raty, za korzystanie z tych zezwoleń w 2021 roku. Natomiast Ci przedsiębiorcy, którzy wpłacili opłatę w całości za 2021 rok otrzymają zwrot części tej opłaty dotyczącej II i III raty.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją