STRAŻ MIEJSKA ŻARY

  • 28-08-2020

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Aby zapewnić uczniom żarskich szkół bezpieczeństwo w drodze do szkoły, od dnia 24 sierpnia br. strażnicy miejscy prowadzą kontrole pod kątem prawidłowości oznakowania oraz stanu technicznego znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających w okolicy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Kontrole związane są z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w szczególności w stosunku do pieszych - niechronionych uczestników ruchu drogowego. Patrole SM z pierwszym dzwonkiem będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w rejonie dróg prowadzących do szkół,  jak również wręczać gadżety z elementami odblaskowymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją