Opłaty

  • 02-01-2017

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2017 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
  • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1.
Styczeń 2017 roku
25.01.2017 roku
2.
Luty 2017 roku
25.02.2017 roku
3.
Marzec 2017 roku
25.03.2017 roku
4.
Kwiecień 2017 roku
25.04.2017 roku
5.
Maj 2017 roku
25.05.2017 roku
6.
Czerwiec 2017 roku
25.06.2017 roku
7.
Lipiec 2017 roku
25.07.2017 roku
8.
Sierpień 2017 roku
25.08.2017 roku
9.
Wrzesień 2017 roku
25.09.2017 roku
10.
Październik 2017 roku
25.10.2017 roku
11.
Listopad 2017 roku
25.11.2017 roku
12.
Grudzień 2017 roku
25.12.2017 roku
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją