Opłaty

  • 16-11-2017

Indywidualne numery rachunków bankowych dla podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Żary zawiadamia, iż w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla każdego Podatnika został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionego tytułu.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego od  momentu otrzymania zawiadomienia o nadaniu w/w numeru.
Ponadto informujemy, że Podatnicy którzy nie otrzymali jeszcze informacji  o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego mogą nadal wpłacać opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dotychczasowy, ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Żarach prowadzonego przez PKO BP S.A. I Odział w Żarach o numerze 21 1020 5402 0000 0302 0313 9037.
Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych numerów rachunków bankowych można uzyskać pod numerem telefonu: 68 470 83 35.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją