Opłaty

  • 03-01-2018

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2018 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
  • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1
Styczeń 2018 roku
25.01.2018 roku
2
Luty 2018 roku
25.02.2018 roku
3
Marzec 2018 roku
25.03.2018 roku
4
Kwiecień 2018 roku
25.04.2018 roku
5
Maj 2018 roku
25.05.2018 roku
6
Czerwiec 2018 roku
25.06.2018 roku
7
Lipiec 2018 roku
25.07.2018 roku
8
Sierpień 2018 roku
25.08.2018 roku
9
Wrzesień 2018 roku
25.09.2018 roku
10
Październik 2018 roku
25.10.2018 roku
11
Listopad 2018 roku
25.11.2018 roku
12
Grudzień 2018 roku
25.12.2018 roku

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją