Opłaty

  • 02-01-2019

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2019 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
  • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1.
Styczeń 2019 roku
25.01.2019 roku
2.
Luty 2019 roku
25.02.2019 roku
3.
Marzec 2019 roku
25.03.2019 roku
4.
Kwiecień 2019 roku
25.04.2019 roku
5.
Maj 2019 roku
25.05.2019 roku
6.
Czerwiec 2019 roku
25.06.2019 roku
7.
Lipiec 2019 roku
25.07.2019 roku
8.
Sierpień 2019 roku
25.08.2019 roku
9.
Wrzesień 2019 roku
25.09.2019 roku
10.
Październik 2019 roku
25.10.2019 roku
11.
Listopad 2019 roku
25.11.2019 roku
12.
Grudzień 2019 roku
25.12.2019 roku
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją