BUDŻET OBYWATELSKI

  • 30-06-2015

ROK 2016

Zarządzenia

Etap głosowania

W dniu 15 września odbyło się podsumowujące posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, podczas którego ocenie poddano 101 propozycji przedsięwzięć złożonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. W wyniku oceny wybrano 66 propozycji przedsięwzięć spełniających kryteria wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr 141/15 z dnia 22.06.2015 roku. Odrzucone zostały propozycje, których realizacja trwałaby dłużej niż 1 rok, koszt wykonania przekracza 1 mln zł, albo dotyczą terenów nienależących do Gminy Żary o statusie miejskim. Do budżetu nie weszły także propozycje przedsięwzięć, których realizacja stanowi element większych już zaplanowanych inwestycji oraz inwestycje przewidziane do realizacji w najbliższym czasie z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych.
Wypełnione Ankiety można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca, wrzucić do urn znajdujących się przy wejściach do Urzędu Miejskiego w Żarach lub pobrać ze strony http://www.zary.pl/ i przesłać po wypełnieniu w formie elektronicznej na adres:
e-mail w dniach od 20 września do 5 października  2015 roku.

Wyniki głosowania

Budżet Obywatelski 2016
karty wyjęte z urny
7427
karty  ważne
6807
karty  nieważne
377
karty  oddane więcej niż jeden raz przez tą samą osobę
243
 
Zadania zakwalifikowane do Budżetu
Lp.
Numer zadania
Nazwa zadania
Szacunkowy koszt
Liczba głosów
1.
59.
Wymiana foteli i remont zaplecza scenicznego ŻDK filia Kunice
140.000,00
1155
2.
32.
Kunickie Centrum Aktywnej Rekreacji - plac zabaw i siłownia pod chmurką - działka nr 352, dzielnica kunice, skrzyżowanie ul. Westerplatte
450.000,00
1127
3.
20.
Remont i modernizacja ciągów komunikacyjnych dla pieszych (chodników) przy ul. Zawiszy Czarnego w oparciu o opracowany w tym celu przez Urząd Miasta projekt  w 2014 roku – dotyczy starej części osiedla.
220.000,00
673
4.
39.
Zakup profesjonalnej sceny mobilnej z oświetleniem o wymiarach 8m x 6m
150.000,00
649
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki