Informacje

  • 15-07-2014

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania również poprzez utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Lokalizacja Punktu powinna zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
PSZOK prowadzony jest przez PK PEKOM S.A.
 
Lokalizacja PSZOK:
Żary, ul. Św. Brata Alberta 8.
 
Godziny otwarcia punktu:
od poniedziałku do piątku10:00 - 18:00
sobota  8:00 - 12:00

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją