Informacje

  • 18-04-2016

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., Marszów 50a, 68-200 Żary

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją