Odpowiadamy Mediom

  • 02-06-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 20 maja 2020 dotyczy zamku.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 20.05.2020r. (godz. 9:03)
Zwracam się z prośbą o informacje ws. projektu odbudowy wieży zamkowej po pożarze z 2019r. Czy w ramach pozyskanej dotacji zostanie wykonana całość projektowanych prac, czyli renowacja tynków, gzymsów, zegara, wymiana deskowania itp.? Czy też może dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac niż te, które są planowane na początku? A może z budżetu miasta zostanie przekazana dodatkowa dotacja?
Czy planowane są prace dodatkowe, oczyszczanie fosy, monitoring, iluminacja? Jeśli tak, to jakie jeszcze prace i  kiedy? Z jakim kosztem by się to wiązało i kto miałby się tym zająć, w ramach jakiej procedury?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 20.05.2020 (godz. 14:58)
Stowarzyszenie Region Łużyce, otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na prace związane z odbudową po pożarze  hełmu wieży.
Władze miasta nie mogły formalnie złożyć wniosku, gdyż zamek został przejęty dopiero w 2020r., a termin aplikowania wniosku upłynął  31.10.2019r. Dlatego  miasto zabiegało w tej sprawie u Pani Generalnej Konserwator Zabytków, aby środki na  odbudowę hełmu otrzymało stowarzyszenie. Miasto przygotowało  projekt budowlany odbudowy wieży. Urząd uzyskał pozwolenie na budowę nowego hełmu i planowana jest procedura wyłaniania wykonawcy tego zadania.
Obecnie prowadzone są prace porządkowe wokół zamku, przede wszystkim w fosie. Miasto uzyskało zezwolenie na usunięcie samosiejek wrastających w mury fosy oraz zamku i  zagrażających zabytkowi. W fosie jest także bardzo dużo śmieci i gruzu, które w drugim etapie będą usunięte.
Myślimy o innych przedsięwzięciach związanych z zabezpieczeniem budynku, a więc podświetleniem obiektu i wykonaniem monitoringu. Rozważamy przeprowadzenie jeszcze w tym roku konkursu na koncepcję architektoniczno- budowlaną całego obiektu. W przyszłym roku chcielibyśmy zlecić firmie, która wygra konkurs wykonanie dokumentacji budowlanej remontu i przebudowy obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym roku rozpoczną się prace projektowe z wykonaniem przyłącza energetycznego przez ENEA S.A.
Przygotowanie takiej dokumentacji może trwać cały rok. Dopiero taki dokument upoważnia do starania się o środki pomocowe z różnych programów.
Każda z prac na zamku jeśli ingeruje w obiekt wymaga uzgodnień konserwatorskich lub badań archeologicznych albo ekspertyz konserwatorskich. Dlatego wszystkie sprawy trwają długo.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją