Odpowiadamy Mediom

  • 02-06-2020

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 14 maja 2020 dotyczy ilości dzieci w żłobkach i przedszkolach.

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 14.05.2020r. (pytanie ustne)
Proszę o przekazanie informacji na temat ilości miejsc w miejskich żłobkach i przedszkolach podczas pandemii.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 14.05.20120r. (godz. 13:23)
Miejskie Żłobki
  1. Liczba miejsc udostępnionych w żłobkach miejskich w okresie stanu epidemii -  72
  2. Liczba dzieci  uczęszczających do żłobków miejskich  od 11 maja b.r. – 25
Miejskie Przedszkola
  1. Liczba miejsc udostępnionych w przedszkolach miejskich w okresie stanu epidemii -  576 ale może być max. 672
  2. Liczba dzieci  uczęszczających do przedszkoli miejskich  od 11 maja b.r. – 80

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją