Odpowiadamy Mediom

  • 17-06-2020

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 16.06.2020r. (godz. 11:00 ), dotyczy zmian w budżecie.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 16.06.2020r. (godz. 11:00 )
W zarządzeniu Burmistrza z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie wprowadzono pozycję w punkcie 921, 42603 tyś. zł na zakup energii. Proszę o wyjaśnienie jakiego obiektu dotyczy ta zmiana i z czego ona wynika?
W tym samym zarządzeniu pojawiły się zmiany dotyczące wynagrodzeń w MOPS. Proszę o wyjaśnienie z czego wynikają te zmiany?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 17.06.2020 (godz. 10:40)
Wyjaśnienie zmian w zarządzeniu z dnia 10.06.2020
1.Zmiana w dziale 921 rozdziale 92120 & 4260 - kwota 3000,oo zł.
Zmiany dokonano na wniosek wydziału WGP. We wniosku podano, że zmiana została dokonana z uwagi na potrzebę zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej do celów budowlanych i oświetleniowych Zamku Bibersteinów.
2.Zmiany w wynagrodzeniach MOPS
Zmiany dokonano na wniosek jednostki budżetowej MOPS. We wniosku podano, że zmiany dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania własnego realizowanego w ramach Programu wieloletniego Senior + i podpisanej  umowy z Wojewodą Lubuskim.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją