Odpowiadamy Mediom

  • 23-06-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 17 czerwca 2020 dotyczy budynku po Towarzystwie Żydowskim.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 17.06.2020r. (godz. 9:43)
Zwracam się z prośbą o informację w związku z pismem Urzędu Miasta do Starosty w sprawie odwołania darowizny użytkowanym wcześniej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Czy zostały lub zostaną zabezpieczone, usunięte zniszczenia po pożarach i dewastacjach osób, które do budynku wchodziły? Czy zostanie to w gestii Skarbu Państwa? Czy miasto próbowało wykorzystać budynek na jakiś inny społeczny cel? Czy istnieje dokumentacja zaświadczająca, w jakim stanie obiekt był przejmowany?
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 23.06.2020 (godz. 13:06)
Budynek zlokalizowany przy ul. Cichej 3 został uprzątnięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Miasto Żary nie może wykorzystać niniejszej nieruchomości na inny cel aniżeli muzeum, gdyż taki cel był wskazany w akcie notarialnym pod rygorem odwołania darowizny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją