Odpowiadamy Mediom

  • 24-06-2020

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 10.06.2020r., dotyczy małej architektury i nasadzeń w parku przy Al. Jana Pawła II

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 10.06.2020r. (godz. 12:04 )
proszę o udzielenie informacji na temat kosztów zasadzeń w wyremontowanej części parku Jana Pawła II i kosztów zamontowania nowych ławek i śmietników.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 24.06.2020 (godz. 10:13)
 
Nowe nasadzenia w parku oraz kosze na śmieci i ławki zrealizowane zostały w ramach wynagrodzenia  ryczałtowego dla firmy KREATOR Edyta Tomczyk ul. Żabikowska 3b Żary obejmującego całe  zadanie pn.: Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego oraz Odbudowa Domku Winnego przy Al. Jana Pawła II w Żarach”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją