Odpowiadamy Mediom

  • 08-07-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 2 lipca 2020 dotyczy letniego wypoczynku w ramach konkursu ogłoszonego przez MKRPA.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 2.07.2020r. (godz. 8:55)
„Na co zostaną przeznaczone pieniądze, które zostały w ramach ogłoszonego konkursu MKRPA na letni wypoczynek” Czy będzie ogłoszony kolejny konkurs? Jeżeli nie to na co zostaną przeznaczone te środki finansowe?”
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 2.07.2020r. (godz. 13:14)
Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną przez COVID-19 zainteresowanie zorganizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży drugi konkurs nie będzie ogłoszony. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją