Odpowiadamy Mediom

  • 16-07-2020

Zapytanie z zary.naszemiasto.pl, Aleksandra Hudyma redaktor online dnia 14 lipiec 2020 r., dotyczy remontu ul. Zielonogórskiej

Zapytanie z zary.naszemiasto.pl, Aleksandra Hudyma redaktor online dnia 14 lipiec 2020r.
 
Proszę o udzielenie informacji dotyczących remontu przy ulicy Zielonogórskiej w Żarach
•           na jakim etapie są obecnie prowadzone prace?
•           kiedy remont się zakończy? o ile przesunie się termin oddania ulicy do użytku?
•           na czym polegają zmiany w projekcie zastępczym związanym z remontem, z czego wynikają zmiany?
•           czy będą wprowadzone nowe objazdy np. przez ulicę Poznańską (Błękitną Bramę)
 
 
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 16.07.2020 (godz. 11:23)
 
Ad.1  Aktualnie prace prowadzone są na odcinku km 0+000,00 – 0+150,00 (rejon ronda na Pl. Konstytucji 3-go Maja z odcinkiem ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Skarbową),
Ad.2  Obecnie obowiązującym terminem zakończenia prac jest 30.11.2020 r.,
Ad.3  Zmiany w pierwotnie założonych rozwiązaniach dotyczą kanalizacji deszczowej w obrębie ronda na Pl. Konstytucji 3-go Maja w Żarach. W projekcie zamiennym ujęto konieczność remontu istniejących kanałów deszczowych ze względu na ich stan techniczny oraz budowę nowych kanałów deszczowych pełniących również funkcję retencyjną (retencja kanałowa, wydłużenie czasu retencji) i uregulowania włączeń odpływów tych kanałów do odbiornika jakim jest rzeka Żarka przez budowę dwóch nowych wylotów poprzedzonych urządzeniami podczyszczającymi wody deszczowe. Obecnie przekazane Wykonawcy do wyceny zmiany w rozwiązaniach projektowych uwzględniają również sprzeciw LWKZ w Zielonej Górze wobec zamiaru wycinki trzech drzew.
Ad.4  Możliwość prowadzenia robót budowlanych uzależniona jest od możliwości wprowadzania zmian w organizacji ruchu w taki sposób aby zapewniony był bezpieczny przejazd oraz ruch pieszych. Zmiany w czasowej organizacji ruchu są wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem prac – jednak w żadnym z rozważanych wariantów przejazd ulicą Poznańską nie był brany pod uwagę.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją