Odpowiadamy Mediom

  • 17-07-2020

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 14.07.2020r., dotyczy ul. Kujawskiej

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 14.07.2020r. (godz. 13:04 )
 
Chciałabym zapytać o remont ul. Kujawskiej. Interesuje mnie skrzyżowanie z ul. Tatrzańską. W tym miejscu wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa nie łączą się z nowym chodnikiem i ścieżką przy ul. Kujawskiej.
Chciałam zapytać skąd taka rozbieżność, czyli przesunięcie jednego i drugiego chodnika o około 1,5 metra? Czy to znaczy, że któryś z projektów został  źle wykonany? Czy może wadliwy był któryś z projektów? Proszę też o informację, w jaki sposób ta przerwa pomiędzy chodnikami i ścieżką zostanie naprawiona?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 17.07.2020 (godz. 8:09)
 
Zadanie jest w trakcie realizacji i wykonywane jest zgodnie z dokumentację techniczną i obejmuje min. przebudowę całego skrzyżowania ul. Tatrzańskiej z Kujawską, a tym samym chodnik  ze ścieżką rowerową.
Istniejący odcinek chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Tatrzańskiej  przewidziany jest do przebudowy jaki całe skrzyżowanie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną przebudowy ul. Kujawskiej. Poprzedni zrealizowany projekt przebudowy ul. Tatrzańskiej nie zakładał przebudowy skrzyżowania ul. Tatrzańskiej i Kujawskiej . Obecny projekt przebudowy ul. Kujawskiej obejmuje przebudowę w/w skrzyżowania ,a tym samym wystąpiła konieczność korekty istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją