Odpowiadamy Mediom

  • 14-12-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 16 listopada 2020 dotyczy działki przy ul. Chopina.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 16.11.2020r. (godz. 11:36)
Przekazania działki, na której znajduje się przy budynku nr 1-9 przy ul. Chopina (wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1, po przeciwległej stronie). Wiem, że w części jest on własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, która zwróciła się kilka lat wstecz z wnioskiem o przekazanie terenu miastu. Proszę o informacje, na jakim etapie jest ta sprawa? Chodnik jest często uczęszczany przez mieszkańców, którzy pytają, kiedy zostanie przeprowadzony jego remont.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 24.11.2020 (godz. 13:39)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła wniosek o podział przedmiotowej nieruchomości, celem późniejszego przekazania wydzielonej części stanowiącej chodnik, jednakże warunkiem koniecznym do dokonania podziału jest posiadanie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, które nie zostały dołączone do wniosku. Po wezwaniu do uzupełnienia wniosku wymagane dokumenty nie zostały dostarczone, wobec powyższego sprawę pozostawiono bez rozpoznania.
- Aktualnie z uwagi na brak dokumentów świadczących o posiadaniu prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości  przez Spółdzielnię Mieszkaniową oraz iż działka nie posiada urządzonej księgi wieczystej, trwa postepowanie wyjaśniające stan prawny tejże nieruchomości.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją