Odpowiadamy Mediom

  • 14-12-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 3 grudnia 2020 dotyczy 500zł dla nauczycieli.

Zapytanie z gazety Regionalna dziennikarz Justyna Bareła z dnia 3.12.2020r. ( godz. 9:10)
Proszę o informację, jaka pula rządowej dotacji wpłynęła do budżetu miasta Żary jako dotacja na zakup lub doposażenie sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 3.12.2020r. (12:26)
Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała dodatkową kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 146 500 złotych celem jednorazowego dofinansowania dla 293 nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją