Odpowiadamy Mediom

  • 14-12-2020

Gazeta Regionalna Justyna Bareła z dnia 8 grudnia 2020 dotyczy dofinansowanie dla nauczycieli – nauka zdalna.

Zapytanie z gazety Regionalna dziennikarz Justyna Bareła z dnia 8.12.2020r. (godz. 9:03)
W nawiązaniu do zapytania z ubiegłego tygodnia, proszę o informację, ilu nauczycieli ostatecznie złożyło taki wniosek o dofinansowanie lub zakup sprzętów do nauki zdalnej, na jaką łączną kwotę oraz na jakie sprzęty wnioski składane były najczęściej.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 10.12.2020r. (14:18)
275 nauczycieli ostatecznie złożyło wniosek o dofinansowanie lub zakup sprzętów do nauki zdalnej. Informację o sprzęcie mają dyrektorzy szkół. Zgodnie z rozporządzeniem MEN dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje złożone przez nauczycieli wnioski pod względem spełnienia przez nauczyciela warunków otrzymania dofinansowania i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Listę przekazuje do 11 grudnia 2020 r do organu prowadzącego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją