Odpowiadamy Mediom

  • 17-12-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 17 grudnia 2020 dotyczy organizacji ruchu ul. Zielonogórska.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 17.12.2020r. (pytanie ustne)
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej organizacji ruchu na ul. Zielonogórskiej.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 17.12.2020r. (godz. 9:28)
Do czasu zakończenia robót będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Zmiana obowiązującej obecnie tymczasowej organizacji ruchu będzie możliwa po zakończeniu kolejnego etapu robót.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją