Odpowiadamy Mediom

  • 17-12-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 26 listopada 2020 dotyczy ul. Kujawskiej.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 26.11.2020r. (godz. 9:31)
Czy zakończona została już inwestycja dot. przebudowy ul. Kujawskiej w Żarach? Czy odebrane już zostało to zadanie? Czy są jakieś uwagi, poprawki itp.?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 17.12.2020r. (godz. 9:44)
Roboty zostały zakończone i odebrane. Wskazane usterki i wady zostaną usunięte do 30 stycznia 2021r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją