Odpowiadamy Mediom

  • 27-04-2021

Zapytanie ustne z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 3.03.2021r., dotyczy dotacji do zabytków.

Zapytanie ustne z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 3.03.2021r. (godz. 11:46 )
Proszę o informacje lub link do informacji o wnioskach składanych na dotacje celowe na zabytki. Termin składania upłynął 15 lutego 2021r. Ile wniosków wpłynęło? Na jakie obiekty składano. Czy już przyznano dotacje?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 4.03.2021 (godz. 8:25)
W wyznaczonym terminie, tzn. do 15 lutego b.r. wpłynęło 18 wniosków na udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Żary.
W chwili obecnej wnioski są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy wezwani do ewentualnych uzupełnień braków formalnych we wniosku. Po uzupełnieniu wniosków zostanie dokonana komisyjna ich ocena i ustalona lista zadań do dotacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją