Odpowiadamy Mediom

  • 27-04-2021

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 3.03.2021r., dotyczy koncesji alkoholowych.

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 3 .03.2021r. (godz. 13:18 )
Proszę o informację, jaka pula wpłynęła do miejskiego budżetu w ubiegłym roku z tytułu koncesji alkoholowych?
Ile wynosi wynagrodzenie/dieta członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 04.03.2021  (godz. 8:41)
Na dzień 31.12.2020r. wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 1 027 468,03zł. Wysokość diet członków MKRPA oraz zasady ich wynagradzania określa Rada Miejska w Żarach w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W roku 2021 członkowie komisji za udział w posiedzeniu komisji mogą otrzymać dietę w wys. 350 zł brutto za jedno posiedzenie, nie więcej iż 700 zł brutto miesięcznie, niezależnie od liczby posiedzeń. Przewodnicząca komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę w wys. 1800 zł brutto miesięcznie za prowadzenie posiedzeń oraz dyżury i pracę w biurze MKRPA.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją