Materiały prasowe

  • 11-02-2015

Spotkanie Burmistrza Miasta Żary Danuty Madej z zarządcami nieruchomości wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

   W dniu 10 lutego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Żary z zarządcami nieruchomości oraz z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych. Tematem spotkania było przedstawienie oraz uszczegółowienie zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przedstawiona została prezentacja multimedialna budynków wspólnot mieszkaniowych, które skorzystały z dotacji celowej na sfinansowanie w/w prac remontowych w latach 2012 – 2015. W trakcie spotkania omówione zostały w szczególności zagadnienia dotyczące terminów rozliczania dotacji oraz terminów rozliczenia inwestycji.
W drugiej części spotkania omówione zostały zasady budowania efektywnej współpracy zarządców nieruchomości zarówno z Burmistrzem Miasta Żary,  jak i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. Omówione zostały w szczególności zagadnienia dotyczące zebrań właścicieli lokali.
Burmistrz Miasta Żary zaproponowała kolejne spotkanie z zarządcami nieruchomości w miesiącu marcu br., po dokonaniu wyboru prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. o.o. w Żarach.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją