Materiały prasowe

  • 17-02-2015

Biznes przy kawie w żarskim Ratuszu

   Kolejny „Biznes przy kawie” odbył się w żarskim ratuszu na zaproszenie pani Burmistrz Danuty Madej. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy zrzeszeni w OPZL oraz zaproszeni goście. W kameralnej rozmowie z panią Burmistrz poruszono wiele tematów. Mówiono o budżecie miasta, planowanych inwestycjach, a także o szkolnictwie zawodowym.
Zaproszona na spotkanie Bogumiła Ulanowska (właścicielka firmy Omnimodo z Nowej Soli i członek Zarządu OPZL) podzieliła się doświadczeniem we współpracy OPZL z Prezydentem Miasta. To dzięki współpracy – mówiła - możliwy jest dialog gospodarczy między przedsiębiorcami, a samorządem. A także wspólne działania jak np. konkurs „Ambasador”, który promuje lokalne firmy.
Pani Burmistrz podkreśliła, że jej działania będą kierowane tak, by żarski urząd był urzędem przyjaznym dla przedsiębiorców – wyznaczy pracownika do kontaktów z przedsiębiorcami i przyszłą Radą działającą na rzecz lokalnego biznesu.
Zebrani przedsiębiorcy pozytywnie odnieśli się do tej propozycji pani Burmistrz tj. powołania Społecznej Rady Przedsiębiorców przy Urzędzie Miasta. To był główny temat spotkania, który wywołał gorącą dyskusję i pokazał, że właściciele firm chętnie zaangażują się w działalność Rady, ponieważ chcą uczestniczyć w rozwoju gospodarczym miasta i mieć wpływ na jego kierunki. Społeczna Rada Przedsiębiorców to organ opiniotwórczy i doradczy, dzięki włączeniu się organizacji okołobiznesowych, które działają w Żarach – przedsiębiorcy mogliby zabierać głos, otrzymywać informację i wydawać opinie w sprawach dotyczących przedsiębiorczości. Na zakończenie spotkania ustalono, że Społeczna Rada Przedsiębiorców powinna być powołana, a organizacje zrzeszające przedsiębiorców pomogą przy jej tworzeniu. Spotkanie „Biznes przy Kawie” zostało zorganizowane przez Oddział Żarsko-Żagański OPZL.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją