Materiały prasowe

  • 19-02-2015

Panel dyskusyjny

   18 lutego w sali konferencyjnej Hotelu "Janków" Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej wzięła udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną oraz partnerów innowacyjnego projektu "Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej Osób Niepełnosprawnych". Panel przybliżył zebranym gościom efekty zastosowania społecznej innowacji w powiecie żagańskim oraz wskazał możliwości wdrożenia tego nowatorskiego systemu w powiecie żarskim. Program umożliwia równoległe planowanie, wdrażanie i monitorowanie pomocy dla jednej osoby jednocześnie przez trzy instytucje. Podczas spotkania zaproszeni goście wymienili się doświadczzeniami, spostrzeżeniami i uwagami.

http://www.regionalnatvonline.pl/1,3730-z_mysla_o_niepelnosprawnych.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją