WSPÓŁPRACA I PROJEKTY

  • 09-03-2021

Projekt "Radosne przedszkolaki z MP Nr 10 w Żarach"

Miejskie Przedszkole nr 10 im. Bajka w Żarach w okresie od 1.10. 2019 r. do 30.09.2020 r. realizowało projekt ,,Radosne przedszkolaki z MP 10 w Żarach’’ dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS.
Celem głównym projektu była poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi poprzez rozszerzenie oferty
o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci: rehabilitacja ruchowa
na basenie, zajęcia taneczne, dogoterapia, kinezyterapia, muzykoterapia – w zajęciach brało udział 52 dzieci. Dostosowano infrastrukturę przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – dostosowano 2 łazienki dla osób  niepełnosprawnych i doposażono gabinety terapeutyczne w nowoczesne pomoce edukacyjne. Ponadto wydłużono pracę przedszkola o 30 minut – przedszkole było czynne od godz. 6.00 - 16.30. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji zawodowych nauczycielek w zakresie pracy
z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych - 12 osób ukończyło studia podyplomowe i kursy doskonalące, m.in. w zakresie terapii dzieci z autyzmem, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej. Wartość projektu wynosiła 191 413,38 zł, w tym  dofinansowanie unijne w wysokości 162 701,37 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją