• Temperatura 4oC
  • Ciśnienie 994.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Narzdzia i usugi