• Temperatura 4oC
  • Ciśnienie 986.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Komunikaty dotyczące jakości wody

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych”.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”.

Konsultacja projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, W zakresie turystyki i krajoznawstwa, W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  • 15-12-2020
  • Autor: Marek Samuel
  • drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2021 roku.

Załączniki

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zorganizowanie dzieciom czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie ferii zimowych 2021 w formie półkolonii z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia”.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn. : 1. Zadanie nr 1 -Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. 2. Zadanie nr 2 -Przeprowadzenie programów profilaktyczno – kulturalnych, warsztatów, prelekcji dla dzieci i rodziców zamieszkujących w Domu Samotnej Matki mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. 3. Zadanie nr 3 - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

1 2 3 4 5 6 ... 17

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.