• Temperatura 22oC
  • Ciśnienie 991 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2017pt. dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii w roku 2017 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Konsultacje projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Żary

Opiniowanie oferty: „Mikołajki 2016 – nauka przez zabawę”

Konsultacje projektu uchwały: Program Rozwoju Kultury Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016-2020

Konsultacje oferty „Żarskie Anioły”

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Opiniowanie oferty „Bal Seniora” – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Opiniowanie oferty „Bawmy się – wieczorki taneczne dla seniorów”

Opiniowanie oferty pn.: „Praca szkoleniowa z młodzieżą uprawiającą piłkę ręczną z terenu Żar i okolic oraz udział drużyn młodzieżowych MKS Sokół Żary w rozgrywkach ligowych i turniejach”.

Opiniowanie oferty „Bal Seniora”

Narzędzia i usługi