• Temperatura 4oC
  • Ciśnienie 994.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Konsultacje projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Konsultacje projektu ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021 pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.”

Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Dofinansowanie sportu na 2021 rok

Burmistrz Miasta Żary  informuje, że 30 listopada 2020 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2021 roku.
Szczegółowe informacje o warunkach oraz trybie udzielania dofinansowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XII/2125/15 z dnia 30 października 2015 r. – zał. nr 1.
oraz zarządzenie WA.0050.271.2020 Burmistrza Miasta Żary z dnia 3 listopada 2020 r. – załącznik nr 5.
Pozostałe dokumenty to:
  • Wzór oferty – zał. nr 2.
  • Wzór umowy – zał. nr 3.
  • Wzór sprawozdania – zał. nr 4.
 
Dodatkowych informacji udziela Marek Samuel - inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu tel. 68 470 83 39.

Załączniki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza konkurs na realizację dodatkowych szczepień w ramach programu p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
Termin składania ofert: do 12 listopada 2020r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
 

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pt.: Prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych

Opiniowanie oferty pn. "IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Żarach 2020"

Opiniowanie oferty pn. "I Turniej o Puchar Dolnych Łużyc"

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Opiniowanie oferty p.n. „Ograj raka nieboraka”

1 2 3 4 5 6 ... 19

Narzdzia i usugi