• Temperatura 22oC
  • Ciśnienie 990.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Konsultacja projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn. . „Ogarnij hejt w szkole”

Dofinansowanie sportu na 2020 rok

Burmistrz Miasta Żary  informuje, że 30 listopada 2019 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2020 roku.

Prowadzenie Świetlicy dla osób bezdomnych

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Dyrektora Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc.

      BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
 
Termin składania ofert: do 18.09.2019 r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Opiniowanie oferty pn. „IX etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Żarach”

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
II konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 6 września 2019r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
1 2 3 4 5 6 ... 15

Narzędzia i usługi