• Temperatura 22oC
  • Ciśnienie 991 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie konkursu ofert na zakup gwarantowanych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Opiniowanie oferty pn. „Ćwierćfinał Mistrzostw Polski U-14 Mężczyzn”

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 8 kwietnia 2019r.
 

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary"

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 19 marca 2019r.
 

Opiniowanie oferty „Żyję zdrowo – środkom psychoaktywnym mówię NIE”

Konsultacje projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie : „Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich.

Jakość wody - komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Załączniki

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 15

Narzędzia i usługi