• Temperatura 14oC
  • Ciśnienie 1007.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnień.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach dotyczące jakości wody

Załączniki

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 20 marca 2020r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Komunikaty dotyczące jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Załączniki

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn. . „Organizacja wycieczki dla uczniów SP nr 5 w Żarach”

Komunikat dotyczący jakości wody, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”
 
Termin składania ofert: do 31 grudnia 2019r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach na rok 2020 pn.: Zadanie nr 1 -Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, Zadanie nr 2-Przeprowadzenie programów profilaktyczno – kulturalnych, warsztatów, prelekcji dla dzieci i rodziców zamieszkujących w Domu Samotnej Matki mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, Zadanie nr 3 - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 19

Narzdzia i usugi