• Temperatura 26oC
  • Ciśnienie 999.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE

W przyszłość na Twoich warunkach

Kolejny sprzęt komputerowy dla szkół

BURMISTRZ MIASTA ŻARY INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR LETNI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 CZERWCA 2020 r.

Otwieramy przedszkola

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Zdalna szkoła

Sprzęt  do realizacji procesu zdalnego kształcenia
 
Złożony prze Gminę Żary o statusie miejskim wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został pozytywnie rozpatrzony. Program ten umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji procesu zdalnego kształcenia.
Zgodnie z wnioskiem przyznano kwotę 99.999,00 zł. Zakupiono 6 tabletów i 43 laptopy, które użyczono 6 szkołom podstawowym (wszystkie szkoły publiczne). Sprzęt ten na czas zamknięcia placówek oświatowych został wypożyczony dzieciom i nauczycielom, aby umożliwić im zdalną naukę i pracę.
16 kwietnia przekazywano sprzęt żarskim szkołom podstawowym.
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
 
 

Komunikat

Informacja

Laureat konkursu przedmiotowego w SP Nr 2

Paweł Piskorz - uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach został laureatem Konkursu z Biologii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Wśród 41 finalistów z biologii z całego województwa tylko 10 uzyskało tytuł laureata, w tym Paweł, który przygotowywał się do konkursu pod opieką pani Adrianny Wrony-Dobek, nauczycielki biologii w żarskiej Dwójce. Siódmoklasista odbierze z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty stosowne zaświadczenie i nagrodę podczas uroczystego podsumowania konkursów przedmiotowych.

Dzień bezpiecznego Internetu w SP Nr 2

20 lutego 2020 w Szkole Podstawowej nr 2 obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Tego dnia obowiązywał kolor ubioru niebieski jako symbol walki z przemocą i pomarańczowa sznurówka – symbol walki z hejtem. DBI 2020 odbywał się pod hasłem „Działajmy razem!” - Zachęcaliśmy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Zwracaliśmy także szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Od samego rana rozdawaliśmy ulotki rodzicom i nauczycielom. Na korytarzu pojawiło się ponad 20 plakatów – mówi pan Tomasz Chmielewski – koordynator akcji. Świętowała cała szkoła. Na dużej sali gimnastycznej przy pięknie wybudowanej scenie zasiedli wszyscy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Nie zabrakło lokalnych mediów. O godzinie 10:00 uroczyście otworzono DBI 2020. Przedstawiono bogatą multimedialną prezentację, a następnie spotkanie uwieczniły wspaniałe projekty przygotowane przez wszystkie klasy. Uczniowie z poziomu 1-3 zaprezentowali prace plastyczne, które zostały nagrodzone i wyróżnione na forum szkoły. Klasy 4-6 wykonały na wysokim poziomie pokazy osobowości nazywanych Strażnikami Internetu, którzy w pięknych oryginalnych przebraniach uprzyjemniły ten wyjątkowy dzień. W bardzo profesjonalny sposób do tematu DBI podeszły klasy 7-8 – prezentując nietuzinkowe umiejętności wokalno – teatralne. Wszystkie prezentacje zostały nagrodzone pucharami i upominkami rzeczowymi. Wręczenia nagród dokonała Pani Elżbieta Maj - Naczelnik Wydziału Oświaty, Pani Marzena Mosakowska-Wrona – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach i Pani Anita Śliwa - wicedyrektor. Kwintesencją podsumowującą DBI 2020 było wylosowanie głównej nagrody w zabawie tematycznej o bezpieczeństwie w sieci. Głównym celem imprezy było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą było podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy był pan Tomasz Chmielewski – nauczyciel informatyki w żarskiej Dwójce.
 
1 2 3 4

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.