• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Żary Umieją Pływać

Dyżury przedszkoli w okresie wakacji

K O M U N I K A T
BURMISTRZA MIASTA ŻARY W SPRAWIE DYŻURÓW LETNICH
 W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH
 
Do kiedy należy złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni do przedszkola?
 
Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy składać do dnia 20 czerwca 2022 r. do następujących przedszkoli:
 
Miesiąc
Przedszkole
Adres
lipiec 2022 r.
Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. Szymanowskiego 2
Miejskie Przedszkole Nr 8 im. Misia Uszatka- Przyjaciela Przyrody
ul. Górnośląska 28
sierpień 2022 r.
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
                                              ul. 11 Listopada 22
 
Miejskie Przedszkole Nr 4
ul. gen. Sikorskiego 22
 
Pierwszeństwo przyjęć mają dzieci rodziców pracujących.
Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur w innym terminie, w miarę wolnych miejsc.
 
Gdzie pobrać wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?
Wnioski do pobrania dostępne są w miejskich przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje dla rodziców.
 
Ile wynosi opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym?
Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym obejmuje realizację podstawy programowej (do 5 godzin dziennie) bez korzystania z wyżywienia. Za każdą godzinę opieki ponad 5 godzin rodzic/opiekun prawny płaci 1 złoty.
 
Jak i do kiedy należy wnieść opłatę za dyżur dziecka w przedszkolu w okresie letnim?
Opłatę należy uregulować na konto przedszkola dyżurującego najpóźniej:
• do 24.06.2022 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w lipcu,
do 29.07.2022 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w sierpniu.
Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola dyżurującego w momencie złożenia wniosku.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich.
 
Dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  o  wczesnym  wspomaganiu  rozwoju  są  zwolnione z opłaty stałej.
 

Ukraiński uczeń w polskiej szkole

Ukraiński uczeń w polskiej szkole

Darmowe książeczki dla dzieci z Ukrainy do pobrania

Na stronie internetowej Lustro Biblioteki udostępnione zostały do pobrania za darmo książeczki dla dzieci z Ukrainy.
Pełne treści książek są udostępniane dzięki Stowarzyszeniu Osvitoria, które pomaga zmieniać i rozwijać edukację na Ukrainie. Książki są dostępne dzięki porozumieniu z ukraińskimi wydawcami.

Pomoc psychologiczna dla uchodźców

Fundacja Ocalenie, pomoc psychologiczna, prawna: cpc~@~cpc~.~org~.~pl

Polskie Forum Migracyjne - wsparcie psychologiczne i interwencyjne: +48 669 981 038, w języku ukraińskim i rosyjski (telefon działa w poniedziałki w godz. 16-20, w środy w godz. 10-14 i w piątki w godz. 14-18).

Fundacja Nagle Sami - pomoc psychologiczna przez telefon: 800 108 108, w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim (telefon działa w poniedziałki i wtorki w godz. 17-20).

Centrum Medyczne Damiana - bezpłatny telefon wsparcia: 22 566 22 27, w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim (telefon działa codziennie, w godz. 8-20).

Rzecznik Praw Dziecka - 800 121 212, od 2 marca - wsparcie w języku ukraińskim i rosyjskim.
Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy
NFZ - Bezpłatna telefoniczna pomoc medyczna dla osób z Ukrainy, również w języku ukraińskim: 800 137 200

Informacja dla rodziców

ZASADY REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

Terminy rekrutacji w 2022 roku

CAŁA PROCEDURA:

List Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki

1 2 3 4 5 6 ... 10

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.