• Temperatura 24oC
  • Ciśnienie 996.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KONKURS PLASTYCZNY „Gorzowski fenomen – 31 sierpnia 1982r.

Komunikat

Najzdolniejsi uczniowie w Żarach w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 wyróżniający się uczniowie otrzymali stypendium i nagrodę Burmistrza Miasta Żary oraz nagrodę „Uczeń Roku”. Nagrody pieniężne przyznano uczniom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury lub sztuki i sportu.
Kryterium przyznania stypendium za wyniki w nauce było zdobycie przez ucznia tytułu laureata/finalisty w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty.
W dziedzinie kultury lub sztuki oraz sportu kryterium przyznania nagrody było uzyskanie przez ucznia tytułu laureata w konkursach/zawodach na szczeblu wojewódzkim (przy czym etap wojewódzki był przynajmniej trzecim etapem konkursów/zawodów).
Na wniosek dyrektorów szkół Burmistrz Miasta Żary przyznał nagrodę ,,Uczeń Roku” młodzieży szczególnie wyróżniającej się swoją postawą oraz zaangażowaniem w życie szkoły.

Komunikat w sprawie dyżurów letnich w miejskich przedszkolach - AKTUALIZACJA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 Laureatami Ministerialnego konkursu „Dzień Nowych Technologii”

Całodobowa bezpłatna infolinia

Finaliści konkursów przedmiotowych

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach zostali finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Hanna Kiwerc z języka angielskiego, Paweł Piskorz z geografii, Patrycja Borecka i Olga Paczkowska z biologii. W konkursie z języka angielskiego wystartowało 114 uczniów z całego województwa. Hania przygotowywała się pod okiem pani Alicji Skrabalak. W konkursie z biologii wzięło udział 37 uczniów z całego województwa, w tym Patrycja i Olga. Uczennice przygotowywały się pod okiem pani Adrianny Wrony-Dobek. W konkursie z  geografii wystartowało jedynie 43 osoby, w tym Paweł, który przygotowywał się pod okiem pani Anny Żałobowskiej. Uczniowie żarskiej Dwójki poświęcili wiele czasu i ciężko pracowali, przygotowując się do konkursów. 8 czerwca odebrali zaświadczenia Lubuskiego Kuratora Oświaty, które wręczyła im pani dyrektor Marzena Mosakowska-Wrona.
 
Opis do zdjęcia: Od lewej: Hanna Kiwerc, Olga Paczkowska, Paweł Piskorz, Patrycja Borecka

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Komunikat Burmistrza Miasta Żary w sprawie dyżurów letnich w miejskich przedszkolach

Do kiedy należy złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni do przedszkola?
Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy składać do dnia 15 czerwca 2021 r. do następujących przedszkoli:
• do Miejskiego Przedszkola Nr 10 im Bajka (dyżur w miesiącu lipcu),
• do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach (dyżur w miesiącu sierpniu).
Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur w innym terminie, w miarę wolnych miejsc.
 
Gdzie pobrać wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?
Wnioski do pobrania dostępne są w miejskich przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje dla rodziców.
 
Ile wynosi opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym?
Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym obejmuje realizację podstawy programowej (do 5 godzin dziennie) bez korzystania z wyżywienia. Za każdą godzinę opieki ponad 5 godzin rodzic/opiekun prawny płaci 1 złoty.
 
Jak i do kiedy należy wnieść opłatę za dyżur dziecka w przedszkolu w okresie letnim?
Opłatę należy uregulować na konto przedszkola dyżurującego najpóźniej:
• do 25.06.2021 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w lipcu,
do 30.07.2021 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w sierpniu.
Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola dyżurującego w momencie złożenia wniosku.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich.
 
Dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  o  wczesnym  wspomaganiu  rozwoju  są  zwolnione z opłaty stałej.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 8

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.