• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Infolinia dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli

Załączniki

ABC-Empatii

Mieszkanie dla absolwenta

Rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice.
Na przełomie lutego i marca br. rozpoczniemy rekrutację dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.
Podobnie jak w roku ubiegłym rekrutacja odbywać się będzie w formie naboru elektronicznego.
 
Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji.
 
TERMINARZ REKRUTACJI:
  • do 17.02.2023 r.                                        Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  • 27 luty 2023 r. – 13 marca 2023 r.               Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.             
  • 21 marca 2023 r. godz. 15.00                     Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowany i niezakwalifikowanych.
  • do 27 marca 2023 r.                                  Podpisywanie zobowiązań przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola. Niepodpisanie zobowiązania w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
  • 30 marca 2023 r. godz. 15.00                    Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice.
Do 12 marca br. w mieście Żary można składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły na rok szkolny 2023/2024.
Szkoły przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w klasie I. Kandydaci, którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci wówczas, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie wyszczególnionych we wniosku kryteriów.
 
Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 

Ferie w Żarach oferta

Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym

Do 25 tys. zł dofinansowania do obozów zimowych dla dzieci i młodzieży - ruszył nabór wniosków (regulamin)

Granty dla szkół na integrację dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej

1 2 3 4 5 6 ... 12

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.