• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE DLA RODZICÓW

ŻARY UMIEJĄ PŁYWAĆ

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ruszyła nowa edycja programu Ministerstwa Finansów dla szkół „Finansoaktywni”

Infolinia dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

• Informacje podstawowe
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
czytaj dalej

Komunikat ws. stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Nabór wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) rozpocznie się od dnia 1 września 2022 r.  
 
Komu przysługuje stypendium?
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
•    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Co należy spełnić, by otrzymać stypendium?
• być mieszkańcem miasta Żary,
• miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto na osobę w rodzinie (dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. sierpnia), jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Skąd można pobrać wniosek o stypendium?
Aktualne wnioski o stypendium szkolne dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Żarach – Biuro Obsługi Mieszkańca (przy wejściu B) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego –Biuletyn Informacji Publicznej, w zakładce Co i jak załatwić- Wydziały- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Stypendium szkolne.
 
Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium?
• dla uczniów szkół – w terminie od 1 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.,
• dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2022 r.,
• jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - wniosek należy złożyć w terminie od 1 lutego do 15 lutego danego roku szkolnego.
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic/opiekun prawny dzieci /pełnoletni uczeń – obywatele Ukrainy, mieszkający na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany jest za legalny oraz który przybył do Polski po 24.02.2022 r. i został wpisany do rejestru PESEL-UKR.
 
Szczegółowych informacji w sprawie stypendium szklanego można uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 25.

Bezpłatne szkolenia w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Bezpieczna podróż autobusem – materiały informacyjne dla rodziców, opiekunów i organizatorów wypoczynku

Zachęcamy rodziców, opiekunów, nauczycieli i organizatorów wypoczynku do zapoznania się z materiałem informacyjnym opracowanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dotyczy on bezpiecznego organizowania przejazdów dzieci i młodzieży.
Materiał przybliża podstawowe zasady związane z organizowaniem wyjazdów autobusowych dzieci i młodzieży. Zawiera wskazówki dla rodziców i opiekunów, co powinni zrobić, jeśli mają podejrzenia dotyczące niesprawności autobusu lub zachowania kierowcy oraz gdzie mogą sprawdzić informacje na temat stanu technicznego autobusu.
Biuro Ruchu Drogowego KPG w swoim materiale wskazało także m.in., jak organizować postoje autobusu i kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas podróży.

10 tys. zł dofinansowania od Lasów Państwowych na zajęcia sportowe w plenerze

Gminne, szkolne i uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na organizację zajęć sportowych lub rekreacyjnych w plenerze w ogłoszonym przez Lasy Państwowe konkursie „Sportowa Natura”. Czas na zgłoszenia mija 30 września br.
Szczegóły

Żary Umieją Pływać

1 2 3 4 5 6 ... 11

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.