• Temperatura 1oC
  • Ciśnienie 1009.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Edukacja i działania ekologiczne

Stanowisko SWISS KRONO Sp. z o.o. Żary w sprawie zdarzenia z dnia 14.05.2017r.

Informuje, że na terenie naszej firmy tj. 14.05.2017r. przed godz. 22:00, na linii technologicznej produkcji płyt OSB miał miejsce wybuch transportowanego wióra suchego z suszarni OSB i w jego konsekwencji pożar w obrębie sortowników, przenośników zgrzebłowych i zbiorników stacji nasypowej wiórów suchych OSB. Natychmiast przystąpiono do gaszenia pożaru. W akcji uczestniczyły 24 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przyczyny pożaru zbada specjalnie powołana komisja.
Na skutek pożaru uszkodzeniu uległa część instalacji do produkcji płyt OSB. W pożarze nie występowały niebezpieczne substancje, mogące prowadzić do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.
W wyniku pożaru do powietrza wprowadzone zostały gazy i pyły powstałe ze spalania głównie wysuszonych wiórów do produkcji płyt OSB. Woda zużyta do gaszenia pożaru poprzez kanalizację wód opadowych została przejęta przez znajdującą się na terenie zakładu oczyszczalnię ścieków deszczowych. Nie została przy tym zakłócona normalna praca oczyszczalni. Odpady wiórów zostaną wykorzystane jako opał w zakładowych piecach na biomasę. Inne odpady powstałe z demontażu uszkodzonej instalacji (głównie złom stalowy) zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami Ochrony Środowiska.

Narzdzia i usugi