• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1008.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Zieleń miejska

Informacja dla osób poszukujących informacji na temat sposobu usunięcia drzew/a z terenu własnej nieruchomości

Osoba fizyczna pragnąca usunąć drzewo/a z terenu własnej nieruchomości na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do odpowiedniego organu (wójt, burmistrz, prezydent). Zachęcamy do wykorzystania w tym celu naszego formularza, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia przez Burmistrza Miasta Żary. Proszę pamiętać o załączeniu rysunku albo mapy, na którym należy określić położenie drzew/a w stosunku do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych (istniejących lub powstających na nieruchomości).
Osoba prawna oraz osoba fizyczna pragnąca usunąć drzewo/a lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązana jest do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/a lub krzewu/ów do odpowiedniego organu (wójt, burmistrz, prezydent). W tym przypadku również zachęcamy do wykorzystania naszego formularza, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku przez Burmistrza Miasta Żary. Proszę pamiętać o załączeniu rysunku albo mapy, na którym należy określić położenie drzew/a lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych (istniejących lub powstających na nieruchomości).
 
Uwaga!
Nie jest wymagane zezwolenie na usuniecie drzew/a i krzewów w przypadku gdy:
1) krzew albo krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2;
2) krzewy rosną na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, gdy usunięcie jest lub nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osób prawnych.
4) drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
5) drzewa lub krzewy stanowią plantację lub las w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
6) drzewa lub krzewy owocowe - z wyłączeniem tych, które rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Podstawa prawna - Art. 83f ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 j.t.).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.