• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Konsultacje społeczne projektu uchwały projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części północnej ul. Żagańskiej w Żarach

Trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części północnej ul. Żagańskiej (ul. Kukułcza, ul. Strusia) w Żarach w ramach realizowanego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w proces planistyczny możliwe jest budowanie poczucia współodpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń, która ma bezpośredni wpływ na wszystkie sfery życia codziennego takie jak:
  • miejsce zamieszkania,
  • pracy,
  • spędzania wolnego czasu,
  • komunikacja,
  • dostęp do usług
  • środowisko naturalne.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej

DOBRY BIZNES W ŻARACH – spotkanie dla młodzieży

07.06.2023 r. ruszamy z kolejnymi spotkaniami dla młodzieży z cyklu "DOBRY BIZNES W ŻARACH" w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”. Tym razem swoim doświadczenie biznesowym podzielą się z nami Kinga Kasprzak -  Struczyk oraz Czesław Kasprzak - przedstawiciele firmy EXIMPORT Producent folii i opakowań foliowych.
Serdecznie zapraszamy!
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej

Spotkanie z przedsiębiorcami „Business & Breakfast”

W środę 17.05.2023 r. kilkudziesięciu przedsiębiorców z Żar i okolic wzięło udział w spotkaniu „Business & Breakfast” , które zorganizowaliśmy wspólnie z Departamentem Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w folwarku zamkowym.
Jako gospodarz, spotkanie rozpoczął Patryk Faliński - Wiceburmistrz Miasta Żary, który omówił realizowany przez miasto projekt "Żary, tu chcę żyć!!! finansowany z funduszy norweskich od przygotowania projektu do realizacji. Szczególną uwagę skupił na sztandarowych działaniach projektu, takich jak:
- Innowacyjny system monitorowania i analizy jakości powietrza,
- Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji,
- Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach.
Nie zabrakło również tematu o współpracy z urzędem marszałkowskim i projektów realizowanych przez miasto w ramach pozyskanych funduszy unijnych, o których mówiła Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary.
W kolejnej części spotkania Edyta Płanka – Dyrektor Rozwoju Regionu, Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowała możliwości skorzystania z oferty banku przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem środków na innowacje ekologiczne i technologiczne.
Głos zabrał również Łukasz Pabierowski, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który mówił o działalności samorządu województwa w zakresie innowacji i przedsiębiorczości oraz o działaniach w zakresie promocji lubuskiej gospodarki.
Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju lokalnych firm i miasta, a także nawiązywania nowych realizacji biznesowych.
     
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

"Żary, tu chcę żyć !!!"

Młodzi mają głos – II edycja

Ogłaszamy II edycję konkursu „Młodzi mają głos” w ramach realizowanego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy pomysł Mileny, Natalii i Kasi, które zgłosiły Widowisko Foolpool – performance plenerowy. W tym roku również czekamy na Wasze pomysły.
Jeśli masz 14 – 25 lat i masz pomysł na zorganizowanie imprezy w Żarach, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Szczegóły znajdziecie w naszym regulaminie.
Na zgłoszenia czekamy do 17.05.2023 r.
Ogłoszenie wyników w czerwcu 2023 r.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Szkolenia i warsztaty dla młodzieży

Zapraszamy młodzież klas VII żarskich szkół podstawowych oraz klas I żarskich szkół średnich do udziału w szkoleniach i w warsztatach, których celem jest:
- wsparcie twórczego i aktywnego udziału młodych ludzi w życiu społecznym miasta,
- nauka racjonalnego kształtowania swojej ścieżki zawodowej,
- zachęcenie młodych do związania swojego przyszłego życia z Żarami.
Czekamy na Wasze zgłoszenia pod numerem telefonu 68 374 37 36 wew. 33 lub e-mail: e-mail
Nie zwlekajcie, liczba miejsc ograniczona. Startujemy 8 maja 2023 r.
Czekamy na Was!
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Training sessions and workshops for young people

We would like to invite young people from the 7th grade of primary schools in Żary and the 1st grade of secondary schools in Żary to participate in training sessions and workshops aimed at:
- supporting the creative and active participation of young people in the social life of our town,
- learning how to rationally shape your professional path,
- encouraging our young people to connect their future life with Żary.
We are waiting for your applications at the following phone number: 68 374 37 36 ext. 33 or by email: e-mail
Don't wait, the number of places is limited! We start on May 8, 2023.
We are waiting for you!
 
"Żary, I want to live here!!!" Project is financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Aplikacja mobilna dla mieszkańców Żar

W naszym projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" stawiamy również na e-usługi, jak wiecie dzięki pozyskanym funduszom norweskim zakupiono elektroniczne biuro podawcze, kolejnym krokiem jest wdrożenie aplikacji mobilnej dla mieszkańców. 
Chcielibyśmy, aby aplikacja spełniała Wasze oczekiwania i była wygodną formą komunikacji z urzędem, dlatego przygotowaliśmy krótką ankietę m.in. na temat jej funkcjonalności, takich jak:
- Budżet Obywatelski,
- Konsultacje społeczne,
- Ogłoszenia i alerty,
- Zgłoszenia awarii w mieście,
- Harmonogram odpadów.
Czekamy na Wasze opinie do 07.04.2023 r.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Mobile application for residents of Żary

Within "Żary, I want to live here!!!" project we also develop e-services, thanks to the Norwegian grants, you already know about, the electronic application office was already purchased and the next step is to implement a mobile application for residents. We would like the application to meet your expectations and be a convenient form of communication with the town office, which is why we have prepared a short survey, concerning e.g. its functionalities, such as:
- Participatory Budget,
- Public consultations,
- Announcements and alerts,
- Reporting failures and emergencies in the town,
- Waste collection schedule.
We are waiting for your opinions until 07/04/2023.
Link to the survey is here: https://zary.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186e584-5aae-4893-bb44-52b81673e711
 
"Żary, I want to live here!!!" Project is financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Wręczenie nagród laureatom konkursu STARTUP Społecznie – Pozytywny - Edycja 2022

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczania nagród laureatom Konkursu STARTUP Społecznie - Pozytywny Edycja 2022 w ramach projektu Żary, tu chcę żyć!!!"
czytaj dalej

Umowa podpisana

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Burmistrz miasta Żary – Danuta Madej w dniu dzisiejszym podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej  „Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji” z autorami zwycięskiej koncepcji: 3MK Projekt Sp. z o.o. Warszawa, Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska” Warszawa, Marcin Kwietowicz  Warszawa.
Opracowanie dokumentacji projektowej jest ostatnim, a zarazem najtrudniejszym etapem działania „Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów – Bibersterinów w Żarach” realizowanego w ramach naszego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.
Trzymamy kciuki i wykonawcom życzymy powodzenia!
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny
 

The agreement signed

We are very pleased to inform you that Mayoress of Żary Ms. Danuta Madej today signed the agreement for the development of Project documentation for "Adaptation of the ruins of the castle into the Center of Culture and Tradition" with the authors of the winning concept: 3MK Projekt Sp. z o.o. Warsaw, Design Studio Zuzanna Bujacz-Jaworska” Warsaw, Marcin Kwietowicz Warsaw.
The development of Project documentation is the last and at the same time the most difficult stage of the activity entitled "Adaptation of the ruins of the castle for the Center of Culture and Tradition of the Devin-Biberstein Castle in Żary" implemented as part of "Żary, I want to live here!!!" project.
We keep our fingers crossed and wish the designers good luck!
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program.

Konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” oraz seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich zorganizował w Tarnowie dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” oraz seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, a my mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Dodatkowo wzięliśmy udział w warsztatach dedykowanych przedstawicielom miast laureatów Programu "Rozwój Lokalny" na temat współpracy z Norwegami - różnic kulturowych między Polską a Norwegią. Warsztaty prowadziła Karin Ellis założycielka firmy Ellis Culture. Dziękujemy Związkowi Miast Polskich za zaproszenie i możliwość zdobywania kolejnych cennych doświadczeń. Nasze miasto reprezentowały przedstawicielki Zespołu Miejskiego ds. Projektu "Żary, tu chcę żyć!!!" Beata Kłębukowska i Magdalena Peciuch.
 

The conference summarizing the "Local Government Management Leader" competition and the Local Development Forum seminar.

On February 23rd and 24th, 2023, the Association of Polish Towns and Cities organized a two-day conference in Tarnów summarizing the "Local Government Management Leader" competition and the Local Development Forum seminar. We had the pleasure to attend and additionally took part in workshops prepared for the representatives of the winning towns and cities of the "Local Development" Program on the subject of cooperation with Norwegians – the cultural differences between Poland  and Norway. The workshops were run by Karin Ellis, the founder of Ellis Culture.  We would like to thank the Association of Polish Towns and Cities for the invitation and the opportunity to gain further valuable experience. Our town was represented by Beata Kłębukowska and Magdalena Peciuch: members of the Town Team for "Żary, I want to live here!!!" Project.
1 2 3 4 5 6 ... 12

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.